Обществен съвет

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ – Виж повече >>

ПРОТОКОЛ – Виж повече >>

ПРАВИЛНИК – Виж повече >>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>

ЗАПОВЕД 1 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>

ЗАПОВЕД 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>