Защита на личните данни на СУ ХРИСТО БОТЕВ с. Паисиево съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).