Целодневно обучение

График 1-ва група >>

График 2-ра група >>

График 3-та група >>

График 4-та група >>

График 5-та група >>

График 6-та група >>

График на групите от ГЦОУД >>

Годишна училищна програма за ЦДО >>

Седмична програма ЦДО >>

Програма на ГЦОУД >>

График 2-срок на  ГЦОУД>>

График на ГЦОУД >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

План на МО на учителите на групи >>