Бюджет

Протокол към отчет по дейности 31.03.2024 година>>

Отчет по дейности към 31.03.2024 година >>

Протокол към отчет по дейности 31.12.2023 година>>

Отчет по дейности към 31.12.2023 година >>

ЗАПОВЕД ЗА ВЪТРЕШНО КОМПЕНСИРАНИ КОРЕКЦИИ >>

Протокол към отчет по дейности 30.09.2023 година>>

Отчет по дейности към 30.09.2023 година >>

Протокол към отчет по дейности 30.06.2023 година>>

Доклад към отчет по дейности към 30.06.2023 година>>

Отчет по дейности към 30.06.2023 година /табличен/ >>

Доклад към отчет по дейности към 31.03.2023 година>>

Отчет по дейности към 31.03.2023 година >>

Бюджет 2023 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.12.2022 година >>

СПРАВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН С КОРЕКЦИИ >>

Отчет по дейности към 31.12.2022 година >>

Доклад към отчет по дейности към 30.09.2022 година>>

Отчет по дейности към 30.09.2022 година >>

Доклад към отчет по дейности към 30.06.2022 година>>

Отчет по дейности към 30.06.2022 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.03.2022 година >>

СПРАВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН С КОРЕКЦИИ >>

Отчет по дейности към 31.03.2022 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.12.2021 година >>

СПРАВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН С КОРЕКЦИИТЕ >>

Отчет по дейности към 31.12.2021 година >>

СПРАВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН С КОРЕКЦИИТЕ >>

Доклад към отчет по дейности към 30.09.2021 година >>

Отчет по дейности към 30.09.2021 година >>

БЮДЖЕТ 2021 година >>