Графици

Седмична програма втори срок >>

Седмичен дневен режим >>

График приемно време на учителите >>

График консултации от 1. клас до 7. клас >>

График консултации от 8.клас до 11. клас >>

График консултиране на родители >>

График  ГЦОУД >>

 

Седмична програма >>

Седмичен дневен режим >>

Дневно разписание на часовете >>

График класни и контролни >>

График консултации от 1. клас до 7. клас >>

График консултации от 8. клас до 11. клас >>

График консултиране на родителите >>

График приемно време >>

График спортни дейности >>

График обедно хранене >>

ЗАПОВЕД ЗА ПЛАН – ПРИЕМ  2023/2024 ГОДИНА >>

 

2022/2023

Седмична програма >>

Седмичен дневен режим >>

График консултации >>

График ГЦОУД >>

График приемно време >>

График класни и контролни >>

График дежурство >>

График спортни дейности >>

График втори час на класа >>

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2022 – 2023 година >>

Седмичен дневен режим 2-ри срок >>

Седмична програма 2-ри срок >>

График консултации 2-ри срок >>

График класни и контролни >>

Седмичен дневен режим >>

График консултации >>

График групи >>

График дежурство >>

Спортен календар >>