Графици

ЗАПОВЕД ЗА ПЛАН – ПРИЕМ  2023/2024 ГОДИНА >>

Седмична програма >>

Седмичен дневен режим >>

График консултации >>

График ГЦОУД >>

График приемно време >>

График класни и контролни >>

График дежурство >>

График спортни дейности >>

График втори час на класа >>

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2022 – 2023 година >>

Седмичен дневен режим 2-ри срок >>

Седмична програма 2-ри срок >>

График консултации 2-ри срок >>

График класни и контролни >>

Седмичен дневен режим >>

График консултации >>

График групи >>

График дежурство >>

Спортен календар >>