ГРУПИ ПО ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

https://class.mon.bg/

 

 1. ТАНЦИ – „ЕТНОРИТМИКА“
 2. „АЗ И ПРИРОДАТА“
 3. „НИКОЛА ТЕСЛА“
 4. „АЗ ЗНАЯ АНГЛИЙСКИ“
 5. „ЛЕОНАРДО“
 6. „В СВЕТА НА ДУМИТЕ“
 7. „МАГИЯТА НА ЦВЕТАВЕТЕ“
 8. „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА“
 9. „ПО-ГРАМОТНИ ЗАЕДНО“
 10. „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА“
 11. „МАТЕМАТИЧЕСКА МОЗАЙКА“
 12. „МИНТОНЕТ“