Обществен съвет

ПОТОКОЛ №1 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Отчет за дейността на обществения съвет >>

ПОТОКОЛ №7 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

ПРОТОКОЛ  № 6 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ  № 5 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 4 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 3 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ №2  >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 1  >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Отчет за дейността на обществения съвет >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ – Виж повече >>

ПРОТОКОЛ – Виж повече >>

ПРАВИЛНИК – Виж повече >>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>

ЗАПОВЕД 1 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>

ЗАПОВЕД 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>