Прием в 1 клас

Заповед за утвърждаване на училищния план прием 2024/ 2025 учебна година >>

Заповед за утвърждаване на училищния план прием 2023/ 2024 учебна година>>

През тази учебна година отново ще приемем нашите бъдещи ученици в първи клас. Публикуваме и графика за прием в първи клас и заявлението по образец. Оставаме отворени за вашите въпроси.

СУ „Христо Ботев“ – с. Паисиево предлага на своите бъдещи ученици целодневно обучение, осъществявано от висококвалифицирани учители и добра материална база, която е ремонтирана.

Обучението се осъществява в целодневна организация, осигурено е столово хранене за учениците. За децата от селата е осигурен училищен транспорт по направления.

СУ „Христо Ботев“ работи изцяло с електронен дневник в платформата  Shkolo.bg, което дава възможност родителите да получават своевременна и точна информация за обучението на детето си.

Документи се подават на място в училището или по електронен път на su_hristobotev@abv.bg.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

  1. Заявление по образец .
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето.
  3. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ).
  4. Декларация от родителите/настойниците за случаи, при които детето не е посещавало подготвителна група.
  5. Здравно-профилактична карта, предоставена от детската градина.

Заповядайте!

 

Готовност на детето за обучение в училище

Счита се, че до 6-7 годишна възраст, въпросът за готовността на децата за училище се решава от само себе си и родителите често биват разочаровани, когато разберат, че детето им не е подготвено за училище. Както пътят на развитие на всяко дете е много индивидуален, така в училищна възраст децата постъпват с различен капацитет от опит – знания, умения, навици и привички. За да се разбере каква трябва да бъде психологическата готовност на детето за училище е необходимо да се знае, какво по своему представлява съвременното училище.

Психологическата готовност на детето за обучение в училище

Психологическата готовност към училищно обучение предполага многокомпонентно образование. Преди всичко у детето трябва да има желание за отиване в училище, тоест мотивация за учене. Трябва да се формира социална позиция ученик, то трябва да може да си взаимодейства с връстниците си, да изпълнява изискванията на учителя/те и да контролира поведението си. Най-важното е то да има добро умствено развитие, което се явява основа за успешното овладяване на учебните знания, умения и навици, а също така за поддържане на оптималния темп на интелектуалната дейност, да за може детето да работи заедно с класа.

Готовността за училище – това не са уменията детето да може да чете и пише.

Дали детето е готово за училище?

Убедете се притежава ли вашият бъдещ първокласник следните характеристики:

Социално развитие: детето е общително, неагресивно, лесно се адаптира към нова обстановка (на гости, при пътуване);

Умения за организация: изпълнява задача по образец, довежда работата до края, забелязва допуснатите неточности и грешки; Умее ли детето да действа по правила и да контролира своите действия?

Общо развитие: има елементарен запас знания за окръжаващия свят, за себе си, открива сходство и различия в предметите, умее да прави изводи;

Развитие на вниманието и паметта: може да концентрира вниманието си 10-15 минути, да запомни 10 различни думи или четиристишие след три-четири повтаряния;

Ниво на развитие на речта. Това е един от най-важните критерии за готовност за училище.

Речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си, може да състави разказ по картинки; Ниво на развитие на фонематичния слух.

Достатъчно ли е развита фината моторикаи зрително – моторната координация? Без тях детето ще се затруднява да пише. Обърнете внимание как то държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от предварителната подготовка на детето за училище. Следете при оцветяването да не се излиза от контура на картинкатаи да не остават бели полета във вътрешността наизображението Не пропускайте да забележите как детето държи ножичка и колко успешно умее да изрязва с нея.

Умее ли детето да изпълнява логически операции – установяване на причинно-следствени връзки, отделяне наважното от второстепенното?

Двигателна култура: умее да бяга, да скача, да прави завъртания, манипулира с малки предмети, може да чертае вертикални и хоризонтални линии, кръг, квадрат;

Зрително-пространствено възприятие: способно е да прерисува фигури, букви, цифри, даразличава тяхното положение в пространството (горе-долу, ляво-дясно);

Личностно развитие: детето има желание да се учи, стреми се да направи нещо добро – похвално, активно се интересува от новото, разбира кое е добро и кое е лошо;

Здравословен статус: боледува от простудни заболявания не повече от 3-4 пъти в годината, няма хронични заболявания и психични отклонени.

Развитие на навиците за учебна дейност

За да е успешна учебната дейност на детето, то трябва да има определени умения и навици (автоматизиран способ за изпълнение на действията). Различни умения и навици са необходими за различните уроци. С пълна сила тези умения се развиват по-късно, но основите им се поставят още в предучилищна възраст. Сред тях най-голямо значение за учебната дейност имат:

  1. възприемането на учебната задача и спазване последователността на правилата;
  2. осъществяване на контрол над собствената дейност (самоконтрол);
  3. подготовка на ръката за писане.

Формиране интерес към четене

Преди да се започне с обучението на детето за четене е необходимо то да прояви някакъв интерес към този вид дейност. Без наличие на такъв интерес обучението или ще е трудно, тромаво или ще бъде за детето истинско изтезание. Психолозите казват, че е необходимо да се сформира мотивация за четене. Как трябва да се постигне това? Има два много силно мотивационни способа:

  1. колкото се може повече да се четат на децата различни, интересни приказки, истории, разкази, стихотворения, художествена литература за деца;
  2. да се разказва и обяснява на детето защо е толкова интересно и особено важно да се научи да чете.

Резултати

Ако вашето дете има развити изброените умения и навици, то е готово да се справи с предстоящото обучение в училище. Готовността на детето за обучение в училище е многофункционална и многокомпонентна дейност при това строго индивидуална и характерна за всяко едно дете. От тази му готовност зависи цялостното му развитие, успех и самочувствие като ученик и като човек. От това зависи и формирането на нагласите, и адаптацията към средата и социалната роля и позиция на ученик. А от нас възрастните, зависи всичко казано до тук и още много, много повече да бъде предадено на детето.