ИНСТРУКЦИЯ << ТВОЯТ ЧАС>>

клуб „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“ >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Минтонет“ на 15.02.2018 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Математиката в задачи“ на 02.02.2018 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Математиката в задачи“ на 20.12.2017 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Тенис на маса“ на 29.06.2018 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Минтонет“ >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Млад журналист“ на 25.06.2018 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Млад журналист“ на 15.06.2018 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Математиката в задачи“ на 15.06.2018 година >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Забавна математика“ на 15.06.2018 година >>

 

 

Отчет за провеждане на публични изяви „Уча български език“ 30.05.2018 година  >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Леонардо“ >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Четем, пишем и общуваме“ >>

Отчет за провеждане на публични изяви „Математиката лесна и интересна“ >>