Учебни планове

Заповед учебни планове >>

Учебен план 1 клас 2023/2024 >>

Учебен план 2 клас 2023/2024 >>

Учебен план 3 клас 2023/2024 >>

Учебен план 4 клас 2023/2024 >>

Учебен план 5 клас 2023/2024 >>

Учебен план 6 клас 2023/2024 >>

Учебен план 7 клас 2023/2024 >>

Учебен план 8 клас 2023/2024 >>

Учебен план 9 клас 2023/2024 >>

Учебен план 10 клас 2023/2024 >>

Учебен план 11 клас 2023/2024 >>

Учебен план 12 клас СФО 2023/2024 >>

 

ПЛАН-ПРИЕМ >>

Заповед план – прием >>

Учебен план 1 клас 2022/2023 >>

Учебен план 2 клас 2022/2023 >>

Учебен план 3 клас 2022/2023 >>

Учебен план 4 клас 2022/2023 >>

Учебен план 5 клас 2022/2023 >>

Учебен план 6 клас 2022/2023 >>

Учебен план 7 клас 2022/2023 >>

Учебен план 8 клас 2022/2023 >>

Учебен план 9 клас 2022/2023 >>

Учебен план 10 клас 2022/2023 >>

Учебен план 11 клас СФО 2022/2023 >>

Учебен план 12 клас 2022/2023 >>

 

2021/2022

Учебен план 1 клас >>

Учебен план 2 клас >>

Учебен план 3 клас >>

Учебен план 4 клас >>

Учебен план 5 клас >>

Учебен план 6 клас >>

Учебен план 7 клас >>

Учебен план 8 клас >>

Учебен план 9 клас >>

Учебен план 10 клас самостоятелна форма >>

Учебен план 11 клас >>

Учебен план 12 клас >>