Целодневно обучение

График на групите от ГЦОУД >>

Годишна училищна програма за ЦДО >>

Седмична програма ЦДО >>

Програма на ГЦОУД >>

График 2-срок на  ГЦОУД>>

График на ГЦОУД >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

План на МО на учителите на групи >>